Inn på Tunet

Integreringstiltak for flyktninger i Østfold

 Måltidsfelleskap på Stomner Gård

 Vi tilbyr....

Å styrke norsk-og samfunnskunnskapene

En praktisk tilnærming til språkopplæringen: Vi mater og steller dyrene, planter og steller blomster, høster epler og bær og lager saft og syltetøy. Norsk historie, etikk, samfunnsordninger, personlig økonomi, er emner som berøres. Vi vil også ha et tverrfaglig samarbeid og lage individuelle planer for hver enkelt flyktning, i forhold til analfabetisme og andre spesielle behov.

Individuell oppfølging og stabiliseringsarbeid:  " Du er trygg nå. Du er beskyttet i Norge. Ingen har lov til å slå deg. Du kan bygge deg et nytt liv."  Mange kommer fra en helt annen virkelighet enn vår. Vi driver ikke terapeutisk arbeid i profesjonell forstand, men arbeider med stabilisering og å styrke den enkeltes hjerte og livsvilje. Vi har veiledning fra Ressurssenter for Vold og Traumatisk stress (RSVT) på Gaustad sykehus, og en psykolog som har mange års erfaring med terapi og stabiliseringsarbeid for flyktninger som har vært utsatt for tortur, vold og overgrep.

 

Kulturutveksling

Sang og musikk er tverkulturell kommunikasjon, og et språk alle forstår. Vi vil bruke moderne musikk og folkemusikk, trekkspill, tussefløyte, piano, gitar, afrikansk djembetromme, sang fra forskjellige land, folkedans og andre kunstformer. Vi vil ha noen timer sammen med en musikkterapeut som har flyktninger og musikk som fagfelt.

 

Introduksjon

 Alt er annerledes. Maten. Butikkene. Språket. Hvordan finner jeg frem? Hva heter det? Hvordan skal jeg få kontakt med menneskene i mitt nye land? Vi tilbyr et avslappet felleskap og lystig læring, med baking i steinovn, norsk og etnisk mat og matlaging som et av temaene i løpet av en uke. Besøk i den lokale kolonialbutikken for å gjøre innkjøp til matlagingen, er en del av læringen.

.

 

Norsk husflid

I samarbeid med andre INN PÅ TUNET-gårder og bygdekvinnelaget, tilbyr vi undervisning i bla. veving, farging og spinning. Vi oppsøker gårder i området som har andre aktiviteter og produksjon enn oss.

 

Arbeidstrening

Det kan legges til rette for arbeidstrening i forhold til gårdsarbeid, arbeid med skogsbruk og vedproduksjon. produksjon av grønnsaker, dyrehold, byggvirksomhet, vedlikehold, hagearbeid og landskapsforming, pussing, vasking og bunnstoffing av båter, samt opplæring i norsk hushold.

       

 

FORDELER VED Å BRUKE GÅRDEN:

Å være i kontakt med natur og dyr, reduserer stressnivå og øker evnen til å mestre og tolerere påkjenning, ifølge forskning ( http://www.herl.uiuc.edu/ )

Storsamfunnet har behov for alternative arenaer for flyktninger. Meningsfylte aktiviteter med mestringsopplevelser og læring gjennom praktiske gjøremål, er noe av det gården er et utmerket utgangspunkt for. Felleskap rundt arbeid på gården og måltider sammen gjør læringen mindre "statisk" enn i et et klasserom på en skole.

For flyktninger med traumer kan kontakt med dyr og natur være stabiliserende. Enkelte passer kanskje ikke helt i det ordinære introduksjonsprogrammet, men trenger kanskje litt mer tid på seg enn andre. Her kan gården tilby den ro og de rutiner de kanskje trenger i en periode.

BOTNERØYA

Gården har en øy i Vansjø med 800 mål skog, svaberg og klipper som vi drar på tur til. Her er et mangfold av aktivitetsmuligheter, som fisking, bær og sopp-plukking om høsten, lære om alt mulig i skog og mark, som navn, lukt og smak. Vi driver skogbruk og kan gjøre enkle ting sammen, som å plante trær og stable ved.